< >

Piombino

EURONICS PIOMBINO

056533209

Via Gori ang. Via Costa,1 - 57025, Piombino, LI

Orario di apertura

Lunedì: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

Martedì: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

Mercoledì: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

Giovedì: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

Venerdì: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

Sabato: Aperto dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30


Negozio segnato come preferito Segna come preferito
--

Servizi


Abilitato per Prenota e Ritira